Zaproszenie na Zebranie Organizacyjne UTW w Rzgowie


Prośba Dyr. GBP w Rzgowie
do Przewodniczącej RG w Rzgowie


Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) odbytego w Rzgowie w dniu 15.12.2011 r.

 

Rzgów, 15.12.2011r.Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW) odbytego w Rzgowie w dniu 15.12.2011r.

W dniu 15 grudnia br. odbyło się zebranie grupy inicjatywnej osób zainteresowanych powołaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Został powołany Komitet Założycielski w składzie:


Planowane grupy tematyczne zajęć
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w RzgowieI) Literacko – Teatralna
II) Zagadnień Społecznych m.in.:

- Nowe prawo spadkowe
- Dziadkowie a wnukowie – problemy z porozumieniem