11 lutego br. w budynku Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie odbyła się I Inauguracja Działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy w Rzgowie - Ewa Biernacka, Wójt Gminy Rzgów - Andrzej Grzeszczak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie - Henryk Janasek, pracownik naukowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie - dr Jerzy Łojko, Delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Konina z prezes Urszulą Adamską, ze Słupcy z prezesem Bronisławem Kawą, dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie - Stanisław Górka oraz Izabela Gorzelańczyk, redaktor Przeglądu Konińskiego.

W części oficjalnej głos zabrał prezes UTW w Rzgowie, Andrzej Krakowski. Przedstawił cele i zadania UTW. Podziękował Przewodniczącej Rady Gminy w Rzgowie - Ewie Biernackiej, Wójtowi Gminy Rzgów - Andrzejowi Grzeszczakowi, za dobre słowo, za pomoc i wsparcie. Podziękował wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do powstania UTW w Rzgowie, a w szczególności: Ireneuszowi Mateckiemu, Krystynie Karmowskiej, Stanisławowi Górce, Dorocie Eltman.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia legitymacji członkowskich. Legitymacje odebrało 31 słuchaczy
z rąk: Ewy Biernackiej - przewodniczącej RG w Rzgowie, Andrzeja Grzeszczaka - Wójta Gminy Rzgów, Henryka Janaska - dyrektora MBP w Koninie.
Kulminacyjnym momentem tego aktu było wspólne odśpiewanie utworu „Gaudeamus Igitur” .

Po wręczeniu legitymacji wykład na temat „Dziedzictwo gminy Rzgów na tle powiatu konińskiego” wygłosił dr Jerzy Łojko. Mówił o historii i znaczeniu Rzgowa, Sławska, miejscowości gminy Rzgów, ich dorobku, na tle powiatu konińskiego, wielkopolski.

 


Młodzież Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie, pod opieką pani Katarzyny Grabki, pani Ewy Szczepaniak, zaprezentowała część artystyczną, przygotowaną specjalnie na tą uroczystość.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra OSP w Rzgowie, pod opieką Mirosława Pacześnego.
Miłym akcentem była także część towarzyska. Przy herbacie, kawie, cieście, zaproszeni goście, słuchacze, młodzież, prowadzili rozmowy i wymianę doświadczeń.
Uzgodniono, że Zarząd UTW w Rzgowie ustali terminarz i rodzaj zajęć. Planuje się, że pierwsze zajęcia rozpoczną się po feriach zimowych, na początku marca. Na tym uroczystość się zakończyła.