„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

    Dnia 05.05.2017 r. odbyły się kolejne warsztaty integracyjno-rozwojowe w ramach projektu „Rozsmakowani w kulturze".

 

Tematem zajęć były następujące hasła :
- kultura
- pomniki
- wyprawa w nieznane
- to nie butelka, to nie krzesło
- moje urodziny
- góra lodowa
- cenne pamiątki

    Bardzo ciekawy był spacer w różnych porach roku, w różnych częściach świata np. w górach, na pustyni a wszystko to przedstawione jedynie za pomocą ruchu. Podczas zajęć każdy uczestnik omówił przyniesiony przez siebie przedmiot, który jest mu bliski i wiąże się ze wspomnieniami. Były to między innymi zdjęcia, medaliki, obrazy czy odznaczenia.

    Podkreślić należy dużą aktywność i pomysłowość seniorów. Widać było radość, uśmiech i zadowolenie.

    Celem zajęć była umiejętność pracy w grupach , reagowanie na temat nie słowem a ruchem ciała, wyrażanie oraz prezentowanie swych przekonań jak również wyrażanie swych myśli i uczuć.

    Zajęcia były bardzo ciekawe, pomysłowe i wesołe.

 

Jadwiga Kudła
Uczestniczka projektu

Galeria fotografii