Seniorze miej oczy szeroko otwarte!!!

 

    W ostatnich miesiącach coraz więcej słyszymy o kradzieżach oraz napadach na osoby starsze i nie tylko,  dlatego też dzięki inicjatywie Komendy Miejskiej Policji w Koninie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, seniorów z Gminy Rzgów, które miało miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie 30 listopada br. Wykład na wyżej wymieniony temat przeprowadziła sierżant Adrianna Karwowska-Kuna z Wydziału Prewencji KMP w Koninie, w spotkaniu udział wzięli również zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Koninie a jednocześnie w-ce przewodniczący Rady Gminy Rzgów Wiktor Nawrocki a także wójt Gminy Rzgów P. Grzegorz Matuszak.

    Podczas spotkania omówiono przestępstwa na szkodę osób starszych oraz sposoby zapobiegania im. Do najczęstszych metod wyłudzeń należą :metoda na wnuczka, listonosza jak również policjanta. Wyświetlony film pokazał jak łatwo można dać się oszukać, uwierzyć przestępcom. Dlatego też ważne jest aby w każdej sytuacji, w której się znajdziemy zachować trzeźwy umysł i w miarę możliwości sprawdzać przekazywane nam informacje.
    Kolejnym punktem spotkania był system SOS , który został stworzony przy współpracy z Urzędem Miasta Konina. System ten ma na celu ostrzeganie mieszkańców poprzez wysyłane smsy w przypadku zagrożenia związanego z przestępstwami. Aby korzystać z takiej aplikacji konieczne jest zarejestrowanie się w tym systemie.


    Następnie pani Adrianna omówiła dwie aplikacje: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja Moja komenda zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w  odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
    Każdy z uczestników spotkania otrzymał od Pani sierżant Adrianny Karwowskiej- Kuny ulotki na temat bezpieczeństwa oraz gadżety Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
    Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu nasi seniorzy wyszli z większą świadomością tego co może dzieje się wokół nich i jak w chwili niebezpieczeństwa reagować i bronić się przed tym.
    Dziękujemy przybyłym funkcjonariuszom p. Adriannie Karwowskiej-Kunie oraz p. Wiktorowi Nawrockiemu a także Komendzie Miejskiej Policji w Koninie za zorganizowanie spotkania, licząc na dalszą współpracę.

 

Daria Kałasa
GBP w Rzgowie

Galeria fotografii