Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie - stan na 31.12.2015 r.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

 

 Filia w Sławsku

 

 Księgozbiór ogółem

 

15663

 

9638

 

 

25301

 Rodzaj  zbiorów

 

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

4402

Literatura piękna dla dorosłych

12791

Literatura niebeletrystyczna

8108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie raportu rocznego za 2015 rok

W bibliotece jest udostępniana na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata czasopism jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców.

 Obecnie mamy dostępnych

w  placówce  głównej  6 tytułów:natomiast  8 we filii w Sławsku:

- Newsweek                                                                          - Poradnik domowy  

- Gala                                                                                    - Viva

- Przyjaciółka                                                                        - Przyjaciółka

- Świat wędkarski                                                                 - Z życia wzięte

- Przegląd koniński                                                               - Przegląd koniński

- Gazeta słupecka                                                                  - Gazeta słupecka

                                                                                              - Pani domu

                                                                                              - Party

  Biblioteka Publiczna w Rzgowie współpracuje z bibliotekami sąsiednich gmin jako biblioteka partnerska w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

    W Bibliotece Publicznej  Gminy Rzgów  znajdują  się 4 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz 2  stanowiska we filii w Sławsku.Z przyjemnością informujmy, że  udostępniamy częściowe zbiory biblioteki   w  katalogu on-line, dostępnym na stronie biblioteki www.gbprzgow.pl . 

Chętnych serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

098423