Protokół KZ UTW z dnia 26.01.2012 r.


Zaproszenie na Zebranie Organizacyjne UTW w Rzgowie


Prośba Dyr. GBP w Rzgowie
do Przewodniczącej RG w Rzgowie


Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) odbytego w Rzgowie w dniu 15.12.2011 r.

 

Rzgów, 15.12.2011r.Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW) odbytego w Rzgowie w dniu 15.12.2011r.

W dniu 15 grudnia br. odbyło się zebranie grupy inicjatywnej osób zainteresowanych powołaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Został powołany Komitet Założycielski w składzie: