Zakończenie kursu języka angielskiego

 

 

   Po 2-miesięcznych spotkaniach, seniorzy z gminy Rzgów, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakończyli kurs języka angielskiego.


Inauguracja Roku Pracy 2013/2014 UTW
Wystąpienie Prezesa UTW p. Andrzeja Krakowskiego.

Otwieram trzeci Rok Pracy UTW w Rzgowie

Witam przybyłych gości:

  - Przewodniczącą Rady Gminy w Rzgowie p. Alicję Ciesielską,
  - Wójta Gminy Rzgów, p. Andrzeja Grzeszczaka,


Inauguracja Roku Pracy 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie

  

     W dniu 10 października 2013 roku w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie odbyła się trzecia Inauguracja roku pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie.
Po powitaniu zaproszonych gości wystąpił prezes UTW w Rzgowie p. Andrzej Krakowski. Przedstawił sytuację seniorów w Polsce na tle innych państw.
Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadziła badania w 91 krajach w temacie „Państwo przyjazne seniorom”. Polska w tym rankingu znalazła się dopiero na 62 miejscu. Prezes p. Andrzej Krakowski omówił także sytuację seniorów w naszej gminie, a następnie dorobek UTW w Rzgowie od czasu powstania tej organizacji tj. od 11 lutego 2012 roku.


 

 

W dniu 16 marca 2013r., 25 seniorów z gminy Rzgów w ramach powiatowego projektu „Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów”, wzięło udział w wycieczce „Szlakiem Piastowskim” we fragmencie od Gosławic do Kruszwicy. Przy dobrej pogodzie z udziałem przewodnika pana Andrzeja Józefa Millera z Konina zwiedziliśmy: