„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

Kontynuacja warsztatów z rękodzieła -artystycznego w ramach projektu:
,,Rozsmakowani w kulturze" 27.06.2017r.

 

    Edukacja regionalna umożliwia powrót do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, kultury lokalnej. Aby stworzyć człowieka twórczego, otwartego, świadomego, pewnie poruszającego się po świecie wartości, ważne jest kształtowanie tożsamości regionalnej. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego.


 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

 Kolejne spotkanie- nowe wyzwania !

 

    Seniorzy z Gminy Rzgów po raz kolejny spotkali się na zajęciach wokalnych w piątek 23 czerwca br.. Przypomnijmy, iż zajęcia te prowadzi Pan Krystian Weber.„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

„Degustacje" kulturalne seniorów podczas wyjazdu do Teatru Muzycznego w Łodzi.„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

Warsztaty z rękodzieła artystycznego w ramach projektu
ROZSMAKOWANI W KULTURZE