Bal seniora 2020

 

1

W dniach 27-28.11.2019 r. na zaproszenie Pani Eweliny Skoczeń- wiceprezes Fundacji „Ziemia i Ludzie” delegacja seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie wraz z opiekunem-bibliotekarzem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie wzięli udział w Konferencji ” Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami edukacji ekologicznej”.

Pierwszego dnia delegaci wysłuchali wykładu pt: „Zrównoważony rozwój i ochrona przyrody”, który poprowadziła dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi wykład pn. „Ochrona klimatu i powietrza”, wygłosił dr Witold Lenart również z Uniwersytetu Warszawskiego. Część wykładową zakończono wystąpieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku aktywnie prowadzących działania ekologiczne.

Drugi dzień uczestnicy konferencji rozpoczęli od spotkania z Panią Marią Palińską z Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej , która przeprowadziła wykład na temat : „Jak praktycznie wdrożyć edukację ekologiczną na UTW”, połączony z warsztatami ekologiczno-plastycznymi.

Rzgowska grupa seniorów z UTW wróciła z pełną głową pomysłów i wiedzy , którą chcieliby przekazać i wdrożyć w plan działań swojego uniwersytetu. Dużo się nauczyli oraz dowiedzieli się m.in. Jaką tematykę wykładów planować? Jakie zajęcia proponować słuchaczom? Jak zaangażować dzieci i młodzież i jak włączyć lokalną społeczność? Skąd zapraszać wykładowców?

Podsumowaniem konferencji było wręczenie poszczególnym delegacjom certyfikatów „UTW Przyjazny Ziemi”.

2

Galeria fotografii.

 

 

   W dniu 18.10.2019 r. po raz kolejny zabrzmiały słowa hymnu studenckiego „Gaudeamus” w wykonaniu chóru „Dominium” pod dyrygenturą Sławomira Kaliszewskiego.

   Licznie zebranych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie oraz zaproszonych gości powitała prezes UTW –Anna Sadłowska wśród, których przybyli: Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak, Pan Henryk Janasek- historyk, regionalista, w-ce przewodniczący Rady Gminy Rzgów – Pan Wiesław Czaja, dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie- Pan Stanisław Górka oraz Pani Aleksandra Gałecka oraz członek Rady Programowej- Jerzy Wielgórecki.

   Kolejno głos zabrali: p. Ireneusz Matecki- w-ce prezes UTW, który podsumował działalność w minionym roku oraz przedstawił w ogólnym zarysie plany na rok przyszły, p. Halina Nowacka- pełniąca funkcję skarbnika zdała sprawę ze stanu finansów. Ważnym momentem inauguracji było wręczenie legitymacji nowym studentom.