Drukuj
Kategoria: UTW

 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020"

 

Kontynuacja warsztatów z rękodzieła -artystycznego w ramach projektu:
,,Rozsmakowani w kulturze" 27.06.2017r.

 

    Edukacja regionalna umożliwia powrót do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, kultury lokalnej. Aby stworzyć człowieka twórczego, otwartego, świadomego, pewnie poruszającego się po świecie wartości, ważne jest kształtowanie tożsamości regionalnej. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego.


    Założeniem warsztatów było ukazanie seniorom bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, tradycjach. Celem warsztatów z rękodzieła -artystycznego jest stworzenie seniorom możliwości bezpośredniej obserwacji powstawania prac , aktywnego uczestnictwa oraz kształtowanie tożsamości kulturowej poprzez stwarzanie warunków do poznawania tradycji i sztuki ludowej własnego regionu oraz integracja międzypokoleniowa społeczności . 21 uczestników warsztatów pod okiem instruktora - pani Kamili Janickiej - wykonywało na poprzednich zajęciach płaskorzeźby z gipsu aby następnie je pomalować według własnego pomysłu. Powstawały przepiękne świeczniki, ramki, aniołki, herb gminy Rzgów . Każde z nich było inne i niepowtarzalne.
    Tworzenie najróżniejszych przedmiotów z gipsu ma bardzo długą tradycję. W nie tak odległej przeszłości ogromną popularność zdobyły lepione z gipsu ozdoby choinkowe. Po wysuszeniu powstałych w czasie poprzednich zajęć dzieł przystąpili do ich ozdabiania.
    Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość namacalnie spotkać się z kulturą swojego regionu jak również spotkać z osobą zajmująca się, na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Warsztaty były też okazją do rozpoznania ukrytych talentów, integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym jak również uwierzeniem we własne możliwości. Dodatkowo organizacja warsztatów przyczyniła się do promocji ludzi, ich kultury, zdolności i pasji.

 

Instruktor
Kamila Janicka

Galeria fotografii.