Kontakt z inspektorem danych osobowych

Inspektorem ochrony danych

w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

jest Paweł Szczepaniak.

Kontakt z Inspektorem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wyznaczenie Inspektora ochrony danych

Niniejszym, na podstawie art. 37 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz reprezentując Administratora Danych - Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie, ul. Konińska 4, wyznaczam Pana PAWŁA SZCZEPANIAKA na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 pkt 1 Rozporządzenia upoważniam Pana Pawła Szczepaniaka do przetwarzania danych osobowych we wszystkich zbiorach Administratora Danych w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Zadania Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016.

Wyznaczenie Inspektora ochrony danych - skan


Klauzula informacyjna dla Czytelnika


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rzgowie przy ul. Konińskiej 4. REGON: 000971666.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. dostępu on-line do konta czytelnika,
  3. wysyłanie informacji o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. wysyłanie monitów o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, 
  5. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  6. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach „wypożyczeń międzybibliotecznych”,
  7. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych lub windykacyjnych.
 4. Podanie przez Pani/Pana niezbędnych danych osobowych jest obowiązkowe. Musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny - ochrony dóbr kultury narodowej (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody w następujących celach:
  1.  zarządzania przez Czytelnika swoim kontem,
  2. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  3. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
  4. prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie:
  1. firma odpowiedzialna za oprogramowanie dla bibliotek na serwerach, której przechowujemy dane.
 7. Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono wolumin oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty,
  2. w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat,
  3. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  4. do czasu wycofania przez Czytelnika zgody na przetwarzanie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie Pana/i danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.