Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz Filii w Sławsku

- stan na dzień 31.12.2019 r.

 

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania biblioteki za rok 2019

 

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania biblioteki za rok 2019

 

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania biblioteki za rok 2019

 

 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie pozyskała w roku 2019 dotację w wysokości 9547 zł , którą wykorzystano w całości na zakup nowości wydawniczych, projekt ten „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zakupiono łącznie 976 książek w tym z dotacji MKiDZ 368.

    Nasza książnica prowadzi wypożyczanie książek komputerowo przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ ,którego rozwojem i administrowaniem zajmuje się Instytut Książki . System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej, praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

    Od stycznia 2020 r. Filia biblioteczna w Sławsku również rozpoczęła udostępnianie księgozbioru poprzez program Mak+.

    Przejście na system komputerowy usprawniło pracę bibliotekarzy szczególnie obsługę czytelników. Czytelnicy mają możliwość rezerwacji książek oraz szybkiego przeglądania katalogu bibliotecznego on-line https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/start#/. Wprowadzono do systemu 26016 woluminów w obu placówkach bibliotecznych w Rzgowie i w Sławsku.

    W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie oraz Filii w Sławsku udostępniana jest na miejscu i wypożyczana na zewnątrz prasa. Prenumerata jest na bieżąco korygowana w zależności od potrzeb mieszkańców.

 

Tytuły obecnie dostępne w bibliotekach:

GBP w Rzgowie

 • Newsweek
 • Przegląd koniński
 • Gazeta słupecka
 • Przyjaciółka
 • Życie na gorąco
 • Kobieta i życie
 • Ogrodnicze ABC ( prenumerata od września 2020 r.)

 

Filia w Sławsku

 • Przegląd koniński
 • Poradnik domowy
 • Przyjaciółka
 • Dobry tydzień
 • Kumpel 6-10 lat ( prenumerata od września 2020 r.)