Izba Pamieci

 

Izba Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku

 

„Życie nie jest bezcelową przechadzką po kwiecistym kobiercu, ale szkołą, w której się człowiek uczy rozumu i znosić musi różne ciężary.”


/Zofia Urbanowska/ 


    Zofia Urbanowska urodziła się 15 maja 1849 roku w Kowalewku gmina Rzgów, powiat koniński. Majątek Kowalewek był dzierżawą rodziców pisarki.

    Trudności materialne rodziny, zmuszają wkrótce ojca pisarki do wyzbycia Kowalewka i przeniesienia się do Laskówca koło Konina. W Laskówcu rozpoczyna się nauka Zofii u nauczycielki domowej. Około 1865 roku Urbanowscy przenoszą się do zakupionego dworku w Koninie przy ulicy Piwnej. Mimo trudności finansowych rodzina Urbanowskich nie rezygnuje z kształcenia córki, wysyłają Zofię do Instytutu Rządowego w Kaliszu, ale wkrótce potem przenoszą ją do tańszej uczelni w Poznaniu. Ciężkie warunki materialne zmuszają Urbanowską do wyjazdu w 1874 roku do Warszawy gdzie zamieszkuje u zaprzyjaźnionej rodziny Jadwigi i Józefa Sikorskich. Okres warszawski był okresem najbardziej twórczym w życiu Zofii Urbanowskiej.

    Jej najbardziej znane utwory to m. in.:„ Księżniczka”, „Gucio zaczarowany”, „Atlanta”, „Złoty pierścień”, „Róża bez kolców”, „Znakomitość”, „Cudzoziemiec” i „Wszechmocni”.

    Około 1913 roku Zofia Urbanowska wraca do Konina gdzie na stałe osiedla się w swym rodzinnym dworku. W 1930 roku władze Konina nadały Jej tytuł Honorowej Obywatelki miasta Konina oraz nazwały ulicę przy, której mieszkała Jej imieniem. Pod koniec swego życia do dworku przyjęła Siostry Opatrzności Bożej, które zapewniły Jej opiekę do śmierci.

    Zofia Urbanowska zmarła w Koninie 1 stycznia 1939 r. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Kolskiej.

Izba Pamięci Zofii Urbanowskiej

    Idea powstania minimuzeum poświęconego konińskiej literatce zrodziła się w grupie członków OSP i została zaakceptowana przez mieszkańców wsi w 2003 roku. Przeważyło przekonanie, że izba służyć będzie w upowszechnianiu wiedzy i dokumentowaniu dorobku literackiego Urbanowskiej zgromadzonych w miejscu jej urodzenia oraz stworzy ośrodek kultury na miarę XXI wieku, miejsce gdzie oni sami, a potem ich dzieci, będą mogli wykazywać się kulturalną aktywnością, jak było to kilkanaście lat wcześniej, a Wiejski Dom Kultury nosił tylko imię pisarki.

    Powołano pod kierunkiem Jerzego Wielgóreckiego społeczny komitet budowy, który w sposób niezwykle aktywny zajął się tym tematem. Wkrótce powstał projekt przebudowy istniejącego od 1966 domu kultury w taki sposób, w aby izba pamięci znalazła się na piętrze naroża budynku po lewej stronie od wejścia , co przypominać by miało podobne usytuowanie mieszkania Urbanowskiej w jej konińskim „dworku”.

    Komitet szybko znalazł sojuszników i darczyńców- firmy instytucje za środki, których możliwy stał się zakup materiałów budowlanych i wyposażeniowych. Prace fizyczne wykonywali społecznie sami mieszkańcy wsi i wolontariusze z zewnątrz. Największe poparcie wykazał Urząd Marszałkowski z marszałkiem województwa wielkopolskiego Stefanem Mikołajczakiem, który nie tylko przekazał doraźne środki na modernizację obiektu i zakup wyposażenia, ale także zapewnił zatrudnienie od 2004 pracownika. Stało się to możliwe z chwilą ustanowienia współwłasności nieruchomości OSP i samorządu wojewódzkiego aktem z września 2003 roku, czego konsekwencją było oddanie izby muzealnej pod całkowita opiekę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

    Swoistą inauguracją działalności domu i izby muzealnej było wmurowanie 26 września 2003 r. aktu erekcyjnego w ścianę budynku.

    Powstanie zgodnie uznano za ważne dla podtrzymania lokalnej tradycji, za ważne w rozwoju społeczno-kulturalnym gminy, powiatu i Wielkopolski.

    W izbie muzealnej znajdują się sprzęty z epoki ( II poł XIX w.) drobne osobiste pamiątki po Urbanowskiej, zachowane dotąd w Muzeum Okręgowym w Koninie-Gosławicach, oraz różne wydania książek i kserokopie stron tytułowych wydań nieposiadanych. Będą także kopie dokumentów dotyczących Kowalewka z czasów pobytu rodziny w tej miejscowości( z Archiwum Państwowego w Koninie) oraz związanych z Urbanowską, jej twórczością i życiem. Część tych materiałów przekazała Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

    Od roku 2012 opiekę nad Izbą Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie pod dyrekcją Pani Doroty Eltman, która przejęła organizację konkursów, spotkań, lekcji muzealnych, oprowadzanie wycieczek związanych z twórczością pisarki.

    Zapraszamy do odwiedzania Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: (63) 241- 90 -15 (GBP w Rzgowie) , 510-844-882(Dyrektor GBP w Rzgowie Dorota Eltman).

Historia powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie

 

logo utw

 

    Pod koniec 2011r. z inicjatywy emerytowanego nauczyciela i doświadczonego działacza oświatowego Pana Andrzeja Krakowskiego wpieranego przez Wójta Gminy p. Andrzeja Grzeszczaka zrodziła się idea powołania w Gminie Rzgów UTW (pierwszego w skali województwa, a może nawet kraju Uniwersytetu w środowisku wiejskim). Pomysł poparło kilku społeczników z terenu gminy: Ireneusz Matecki ze Rzgowa, Krystyna Karmowska ze Sławska, Bożena Sikorska z Osieczy, Jan Zajączkowski z Błonic. Wsparcie tej inicjatywy zadeklarowała Pani Dorota Eltman Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie.

    Wymienione osoby jako grupa inicjatywna na zebraniu w dniu 15.12.2011 r. zdecydowały się odbyć kolejne spotkanie w dniu 26.01.2012 r., aby jako komitet założycielski przygotować walne zebranie założycielskie.

    Liderzy komitetu Pan Krakowski i Pan Matecki nawiązali kontakt z UTW w Słupcy i Koninie celem skorzystania z ich doświadczeń.

    Z dalszej aktywności wycofał się Pan Jan Zajączkowski a dołączyła Pani Halina Nowacka z Witnicy.

 

Rok 2012

26.01.2012 r. na zebraniu komitetu założycielskiego przygotowane zostały materiały na walne zebranie założycielskie UTW i zebranie inauguracyjne.

31.01.2012 r. odbyło się walne zebranie założycielskie z udziałem 20 osób- zdeklarowanych członków (słuchaczy) UTW.

Główne tematy to:
- ustalenie umocowania prawno- organizacyjnego UTW (przy GBP w Rzgowie i wspierane przez Panią Dorotę Eltman-Dyrektor GBP)
- wybór zarządu w składzie:

 1. Andrzej Krakowski-Prezes,
 2. Ireneusz Matecki- Wiceprzewodniczący,
 3. Krystyna Karmowska- Sekretarz,
 4. Halina Nowacka- Skarbnik

- przyjęcie regulaminu UTW
- dyskusja dotycząca rodzaju i sposobu realizacji zajęć
- przyjęcie materiałów na inaugurację zajęć UTW
Taki był początek...

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzgowie

 

W dniu 18.04.2015r. dokonano wyboru nowego Zarządu UTW w skład, którego weszli :

 1. Anna Sadłowska - prezes
 2. Ireneusz Matecki - w-ce prezes
 3. Krystyna Karmowska - sekretarz
 4. Halina Nowacka - skarbnik
 5. Jadwiga Kudła - członek
 6. Renata Mirkiewicz - członek
 7. Henryk Pięciak - członek

Teresa Ignaszczak - przedstawiciel Gminy Rzgów w Radzie Seniorów przy Starostwie Powiatowym

Jerzy Wielgórecki - członek honorowy Rady Programowej

 

    W ciągu tych paru lat działalności seniorzy uczestniczyli w kursach językowych (angielski, niemiecki), odbyło się wiele spotkań z podróżnikami, ciekawymi ludźmi, wykładów także z profesorami uczelni wyższych, prelekcji z dziedziny rehabilitacji, zdrowego stylu życia, higieny, urody, pierwszej pomocy przed medycznej, wieczorki poetyckie z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w imprezach integracyjnych i okolicznościowych np. Narodowe Czytanie, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną a także w różnych uroczystościach na szczeblu gminnym i powiatowym godnie reprezentując naszą gminę Rzgów.

 

Szczegółowych informacji na temat UTW w Rzgowie można uzyskać pod numerem tel. 783-652-622(Prezes UTW P. Anna Sadłowska) oraz 63 241-90-15 (GBP w Rzgowie), relacje z wydarzeń, spotkań, uroczystości oraz zdjęcia dostępne na stronie internetowej www.gbprzgow.pl

 


 

STRONA W BUDOWIE


 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZGOWIE
PO RAZ KOLEJNY BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE
„ORANGE DLA BIBLIOTEK”

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Rzgów po raz kolejny przystąpiła do programu Fundacji Orange „Orange dla Bibliotek”.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocja ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. włącznie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku dzięki FUNDACJI ORANGE dostęp do internetu jest całkowicie bezpłatny.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FUNDACJI ORANGE