SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W SIERAKOWIE - zdjęcie 1

Jak co roku w okresie letnim przedstawiciele naszego UTW w Rzgowie chętnie biorą udział w Spotkaniach Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W tym roku seniorzy spotkali się w Sierakowie. Naszą gminę reprezentowały Anna Sadłowska ( prezes UTW w Rzgowie) oraz Daniela Kucharczyk. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Senioralnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Dział Polityki Senioralnej. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób z prawie 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Wielkopolski.

Głównym celem spotkania były szkolenia pt. „Jak pisać projekty?” – w teorii i w praktyce, czyli sposób pisania projektów i pozyskiwania na nie środków. Poza tym odbyły się zajęcia aktywizujące, integrujące i sportowe. Nasze reprezentantki uczestniczyły także w wykładach: „Prawda czy fake news? Jak identyfikować prawdziwe i fałszywe informacje w Internecie?” oraz „Poznaj swoje prawa i możliwość egzekucji sądowej. Oddłużanie i upadłość konsumencka”.

 

SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W SIERAKOWIE - zdjęcie 2

SPOTKANIE WIELKOPOLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W SIERAKOWIE - zdjęcie 3