70

 

 

    „Jubileusz 70-lecia biblioteki ma charakter niezwykły i historyczny. Łączy w sobie kartę zapisaną wydarzeniami minionych 70-leciu lat życia biblioteki z teraźniejszością. To także chwila zadumy, refleksji i wspomnień. W takim dniu uzmysławiamy sobie jak szybko płynie czas.”

    W miniony piątek 07.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie świętowała Jubileusz 70-lecia istnienia książnicy. Jedni pomyślą, że te 70 lat to dla biblioteki mało inni, że całkiem sporo. Mając na uwadze intensywność i wielość wszelkich bibliotecznych poczynań doszliśmy do wniosku, że to jednak kawał czasu, z którego dzisiaj możemy być dumni.

    Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz- Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak, Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Pan Roman Jakubowicz, Radna Powiatu Konińskiego, Przewodnicząca Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Turystyki - p.Żanetta Matlewska, obecni i byli pracownicy Urzędu Gminy w Rzgowie, dyrektorzy placówek oświatowych, obecni i emerytowani pracownicy Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych , Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie -Pani Małgorzata Hofmann kierownik Filii „Jedenastka” w Koninie, Dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego w Rzgowie Pan Dawid Majdecki, Prezes UTW Pani Anna Sadłowska wraz z zarządem , przyjaciele biblioteki. Spotkanie to było doskonałą okazją do zaprezentowania historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz obecnej działalności, którą przybliżyła zebranym prowadząca uroczystość dyrektor - Dorota Eltman.

    W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Żanetta Matlewska- Dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie, Radna Powiatu Konińskiego, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zmieniającą się rolę bibliotek w obecnych czasach oraz potrzeby jej użytkowników, zwróciła również uwagę na zawód bibliotekarza, który cały czas ewaluuje i wymaga wszechstronnej wiedzy i umiejętności, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom jej użytkowników.

    Następnie Dyrektor rzgowskiej książnicy wręczyła podziękowania osobom szczególnie zasłużonym i zaangażowanym w rozwój gminnej kultury. Podziękowania otrzymali: Marianna Matuszewska – była Wójt Gminy Rzgów, Grzegorz Matuszak - Wójt Gminy Rzgów, Maria Panienkowska – były bibliotekarz, dyrektor GBP w Rzgowie oraz emerytowane bibliotekarki Aleksandra Kubiak i Wanda Dziublewska.

    Podczas uroczystości wręczono kwiaty, prezenty oraz składano życzenia dalszej owocnej działalności w krzewieniu czytelnictwa, które jest cennym źródłem wiedzy oraz dalszego intelektualnego rozwoju naszego środowiska. Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak jako pierwszy złożył serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania bibliotekarzom za trud upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa.

    Część oficjalną zwieńczył mini koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Pana Sławomira Kaliszewskiego- dyrygenta Chóru Dominium.

    Na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich gości na symboliczny kawałek jubileuszowego tortu a także do oglądania kronik i multimedialnej prezentacji zdjęć dokumentującej działalność Biblioteki.

 

Daria Kałasa-Matuszak

Bibliotekarz GBP w Rzgowie

Galeria fotografii.