Spotkanie Wielkanocne w Kowalewku

    W dniu 18 marca 2018 r. w Domu Kultury w Kowalewku odbyło się coroczne Spotkanie Wielkanocne. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Rzgów - Grzegorz Matuszak, Przewodniczący Rady Gminy Rzgów - Roman Jakubowicz, Dyrektor LBS w Strzałkowie oddział w Rzgowie - Dawid Majdecki, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie - Anna Sadłowska, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi, Radni Gminy Rzgów, Koła Gospodyń Wiejskich a także Mieszkańcy Gminy Rzgów.


    Część oficjalną rozpoczął występ o tematyce wielkanocnej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osieczy pod kierunkiem Pań: Wiollety Sobczak, Agnieszki Goździk, Urszuli Andrzejewskiej i Bożeny Świerczewskiej.

    Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Wielkanocna kartka" zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie. Konkurs ten skierowany był do wszystkich dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do przedszkola i „0" w Gminie Rzgów. Głównym celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanoc

    Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania. Ogółem na konkurs wpłynęło 205 prac w tym prawie 50 % stanowiły prace dzieci przedszkolnych oraz zerówki łącznie 97 prac. W przedziale wiekowym klas I-III złożono 67 prac, w przedziale wiekowym klas IV-VI wpłynęło 28 prac, natomiast z klas VII-VIII i Gimnazjum 13 prac.


Komisja konkursowa w składzie:

p. Maria Matecka- przewodniczący komisji, emerytowany nauczyciel, magister plastyk;

p. Alicja Drop- kierownik Biblioteki Filii w Sławsku

p. Daria Kałasa-Matuszak- bibliotekarz GBP w Rzgowie

p. Renata Grzelczak- bibliotekarz stażysta

przy wsparciu Dyrektor biblioteki- Doroty Eltman.

 

    Po bardzo długich sześciogodzinnych, chyba najdłuższych w historii biblioteki obradach komisja doszła do uzgodnienia i wyłoniła ich zdaniem najlepsze prace. Było to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne.


Ostatecznie podjęto decyzję przy akceptacji dyrekcji, iż wszystkie prace dzieci przedszkolnych i zerówki zostaną nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami, które rozdane zostaną w szkołach.


    Na uznanie zasługiwały w szczególności prace dzieci, które zostały wykonane samodzielnie. Trudno było oceniać kartki, gdzie większość pracy włożyli rodzice a takich prac było wiele.


    Podsumowując prace naszych najmłodszych chcemy podkreślić, że wszystkie były piękne, kolorowe, niektóre wręcz bajeczne, pomysłowe, dokładnie wykończone, z ciekawą kompozycją i zastosowaniem oryginalnych technik malarskich.

 

Wyróżnienia przyznano:

Klasa I-III
Julia Sobańska, Antoni Zając- Szkoła Podstawowa w Grabienicach.

Jakub Szczepaniak , Kacper Skitek i Szymon Szymkiewicz- Szkoła Podstawowa w Osieczy.

Zuzanna Karczewska, Natalia Andrzejewska i Szymon Górecki – Szkoła Podstawowa w Sławsku.

Klasa IV – VI

Aleksandra Pieszak - Szkoła Podstawowa w Grabienicach.

Wikotria Mili, Paulina Matuszak, Konrad Sobański - Szkoła Podstawowa w Osieczy.

Zuzanna Kwaśna, Wojciech Kwaśny- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie.

Weronika Przybylska - Szkoła Podstawowa w Sławsku.

Klasa VII-VIII

Jakub Kmieć - Szkoła Podstawowa w Osieczy.

Julianna Banaszak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie.

Klaudia Kunicka - Szkoła Podstawowa w Sławsku.

 

    Pozostałe dzieci klas starszych otrzymają również dyplom za udział w konkursie oraz słodki upominek.

    Dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania przedszkolnego i opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

 

Galeria fotografii.