1

W dniu 11.09.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie odbył się wykład, który przeprowadził Dyrektor Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Oddział w Rzgowie Pan Dawid Majdecki, uczestnikami byli seniorzy- słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Głównym tematem spotkania było bezpieczne korzystanie z kart bankowych.

 

 

 Omówiono również następujące zagadnienia:

  1. Jakie są rodzaje kart płatniczych?
  2. Jak jest zbudowana karta płatnicza?
  3. Co to jest i jaki powinien być PIN?
  4. Jakie są zagrożenia związane z kartami płatniczymi?
  5. Jak chronić karty płatnicze?
  6. Jak postępować w przypadku zaistnienia zagrożenia?

    Powyższe punkty zostały szczegółowo omówione i przedstawione na konkretnych przykładach z życia codziennego. Temat wywołał duże zainteresowanie, seniorzy zadawali wiele pytań w związku z korzystaniem z kart płatniczych. Burza pytań wskazuje na zapotrzebowanie tego typu tematyką.

    Dzięki uprzejmości pana Dyrektora D. Majdeckiego w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie.

 

Daria Kałasa-Matuszak
Bibliotekarz GBP w Rzgowie

Galeria fotografii.

 

czytanie

 

    W miniony piątek tj. 06.09.2019 r. spotkaliśmy się w Filii Biblioteki w Sławsku aby wspólnie uczestniczyć w akcji Narodowego Czytania, w którym udział wzięli Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak, Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Pan Roman Jakubowicz wraz z radnymi, skarbnik Gminy Pani Barbara Fabiszak, dyrektorzy Szkół Podstawowych wraz z delegacjami, bibliotekarze oraz przybyli mieszkańcy Gminy Rzgów.

 

70

 

 

    „Jubileusz 70-lecia biblioteki ma charakter niezwykły i historyczny. Łączy w sobie kartę zapisaną wydarzeniami minionych 70-leciu lat życia biblioteki z teraźniejszością. To także chwila zadumy, refleksji i wspomnień. W takim dniu uzmysławiamy sobie jak szybko płynie czas.”

    W miniony piątek 07.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie świętowała Jubileusz 70-lecia istnienia książnicy. Jedni pomyślą, że te 70 lat to dla biblioteki mało inni, że całkiem sporo. Mając na uwadze intensywność i wielość wszelkich bibliotecznych poczynań doszliśmy do wniosku, że to jednak kawał czasu, z którego dzisiaj możemy być dumni.

    Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz- Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak, Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Pan Roman Jakubowicz, Radna Powiatu Konińskiego, Przewodnicząca Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Turystyki - p.Żanetta Matlewska, obecni i byli pracownicy Urzędu Gminy w Rzgowie, dyrektorzy placówek oświatowych, obecni i emerytowani pracownicy Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych , Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie -Pani Małgorzata Hofmann kierownik Filii „Jedenastka” w Koninie, Dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego w Rzgowie Pan Dawid Majdecki, Prezes UTW Pani Anna Sadłowska wraz z zarządem , przyjaciele biblioteki. Spotkanie to było doskonałą okazją do zaprezentowania historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz obecnej działalności, którą przybliżyła zebranym prowadząca uroczystość dyrektor - Dorota Eltman.