Konkurs recytatorski wierszy patriotycznych
„Ojczyzna w poezji"

 

Organizator :
    Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

Cele konkursu :
• upamiętnienie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
• kształtowanie uczuć patriotycznych
• rozwijanie umiejętności recytatorskich
• upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej
• rozwijanie zainteresowania poezją
• upowszechnianie kultury żywego słowa

Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjalnych Gminy Rzgów
• wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie lub Filii w Sławsku do dnia 19.10.2018 r. (piątek)
• zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę

Kryteria oceny:
• dobór repertuaru
• interpretacja tekstu
• kultura słowa
• ogólny wyraz artystyczny

Przebieg konkursu :
• konkurs odbędzie się dn. 30.10.2018 r. (wtorek) o godz. 9 00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie
• repertuar stanowi poezja polska patriotyczna bez względu na okres jej powstania
• czas trwania każdego wykonania nie może przekroczyć 4 minut
• wszystkie decyzje jury zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po jego zakończeniu
• o podziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów

Inne :
• koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają sami uczestnicy
• dodatkowe informacje pod nr telefonu: Biblioteka Publiczna w Rzgowie 632419015, Filia w Sławsku 632410717 .

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Dorota Eltman
Dyrektor GBP w Rzgowie

Do pobrania:
- karta zgłoszenia - PDF
- karta zgłoszenia - DOC