MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
ZOFIA URBANOWSKA DZIECIOM
2018

ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Gminy Rzgów.
Każda szkoła do udziału w konkursie może wytypować max. 2 uczniów z każdej klasy.

 

REPERTUAR
Dowolny fragment prozy Z. Urbanowskiej, ,,Gucio zaczarowany", ,,Złoty pierścień" lub inne.
Książki dostępne są w Bibliotece Publicznej w Rzgowie i Filii w Sławsku (w razie braku egzemplarzy wykonamy ksero wybranego fragmentu utworu).
Czas prezentacji: do 2 min.

 

KRYTERIA OCENY:
- dobór repertuaru
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

 

• O podziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów.
• Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają sami uczestnicy.
• Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie ul. Konińska 4, 62-586Rzgów do 09.05.2018r.
• Konkurs odbędzie się dn. 14.05.2018 r. o godz. 09.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.
• Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Biblioteka Publiczna w Rzgowie 632419015, Filia w Sławsku 632410717 .

 

Serdecznie zapraszam dzieci do udziału w konkursie.

Dorota Eltman
Dyrektor GBP w Rzgowie