logo - fundusze europejskie

 

    Trwają prace nad powstaniem Małego kina społecznościowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie przy ul. Konińskiej 6. Realizacja inwestycji powstaje w ramach projektu ”Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin wśród, których znalazła się także gmina Rzgów- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie jako główny realizator zadania.

Kino społecznościowe - zdjęcie 1

 

zakup logo

 

    Z przyjemnością informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie otrzymała w roku 2020 dotację w wysokości 8000,00 zł na zadanie - „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Projekt ten „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

 

logo "Narodowe Czytanie"

 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zgłosiła się do dziewiątej odsłony akcji „Narodowego Czytania” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, podczas której czytane będą fragmenty lektury „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Z tej to okazji nasza książnica otrzymała z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową pieczęć.

    Poniżej zamieszczamy list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zachęcający do udziału w akcji.

 

Otwarcie biblioteki 18.05.2020

 

Podkategorie