Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

„Taniec otwiera w ludziach to co najpiękniejsze..."

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

ZAPROSZENIE


    Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rzgów w powiecie konińskim (młodzież, osoby dorosłe i seniorów) do uczestnictwa w niezwykłym projekcie międzypokoleniowym „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło".
    Jego celem jest rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej lokalnej społeczności oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

Podkategorie