logo - fundusze europejskie

 

    Trwają prace nad powstaniem Małego kina społecznościowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie przy ul. Konińskiej 6. Realizacja inwestycji powstaje w ramach projektu ”Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin wśród, których znalazła się także gmina Rzgów- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie jako główny realizator zadania.

Kino społecznościowe - zdjęcie 1

    Kino to zachowuje praktycznie najważniejsze zalety kina komercyjnego, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie mając jednocześnie żadnych ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru. Sala kinowa umożliwiać będzie dostęp do dwukierunkowej transmisji na żywo wydarzeń kulturalnych takich jak np. spotkania, koncerty, wydarzenia sportowe czy przedstawienia teatralne. Małe kino przeznaczone będzie dla 30 osób z dodatkowym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Kino społecznościowe - zdjęcie 2

    Równocześnie z budową sali kinowej został wybudowany na zewnątrz szkoły podjazd dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, dodatkowo wewnątrz obiektu zamontowana została platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Również część pomieszczeń sanitarnych (łazienki ,toalety znajdujące się na parterze) została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Kino społecznościowe - zdjęcie 3

    Termin zakończenia całego projektu obejmującego 26 gmin został przesunięty na koniec 2021 roku, natomiast budowę kina społecznościowego w Gminie Rzgów przewidziano do końca bieżącego roku.

Kino społecznościowe - zdjęcie 4

logo2