„U Pani Zofii na imieninach”

 

    Już po raz kolejny obchodziliśmy uroczystość imienin i urodzin pisarki Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku. Tym razem miało to miejsce 16.05.2017 r.
    Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycił nas prezydent miasta Konina p. Józef Nowicki a także starosta koniński p. Stanisław Bielik. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Archiwum Państwowego w Koninie p. Piotr Rybczyński, Wójt Gminy Rzgów p. Grzegorz Matuszak, przewodniczący Rady Gminy Rzgów p. Roman Jakubowicz, radni p. Zofia Kruszyńska, p. Jacek Borowski, Kierownik Filii „Jedenastka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie p. Małgorzata Hofmann, dyrektorzy szkół z naszej gminy tj. p. Agnieszka Duszyńska, p. Iwona Maziarz, p. Aleksandra Gałecka, p. Piotr Kupski oraz p. Janusz Olejniczak, sołtys Osieczy p. Renata Mirkiewicz, przedstawiciele PTTK w Koninie, mieszkańcy, dzieci i młodzież.

    Na wstępie spotkania wszystkich zebranych powitał p. Jerzy Wielgórecki oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie p. Dorota Eltman. W następnej części nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą przez zebrane delegacje. Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego oraz recytatorskiego zorganizowanych przez GBP w Rzgowie.


    Do omówienia konkursów poproszona została p. Małgorzata Hofmann. Pierwszy z nich plastyczny pn. „Senne przygody Gucia" skierowany był do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z naszej gminy. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji do jednego z podanych fragmentów książki „Gucio zaczarowany". Na konkurs wpłynęło łącznie 35 prac z czego komisja w składzie:
Anna Wasielewska - przewodnicząca komisji, emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista;
Aleksandra Baumgart - Instruktor Sekcji Instrukcyjno-Metodycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie;
Małgorzata Hofmann - Kierownik Filii „Jedenastka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
Alicja Drop – Kierownik Filii biblioteki w Sławsku
Daria Kałasa – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Rzgowie
przyznała 11 wyróżnień następującym osobom:

Adam Wróblewski- SP Osiecza
Jakub Sypniewski- SP Osiecza
Alicja Szczepaniak- SP Osiecza
Dominika Matuszak- SP Osiecza
Filip Wanot- SP Osiecza
Jagoda Jędrzejaszek- SP Osiecza
Damian Nowak- SP Osiecza
Maja Kwaśniewska- SP Osiecza
Wiktoria Majdziak- SP Osiecza
Wojciech Karmowski- SP Sławsk
Nikola Rosiek- SP Sławsk

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Również dla pozostałych dzieci Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przygotowała dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.
Drugi konkurs to recytatorski „Zofia Urbanowska dzieciom". Przeprowadzony został 11.05.2017 r. w Sali Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. Skierowany był dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z naszej gminy. W konkursie udział wzięło 13 recytatorów. Dzieci recytowały fragmenty prozy Z. Urbanowskiej. Komisja w składzie:
Małgorzata Hofmann- przewodnicząca, Kierownik Filii "Jedenastka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie;
Anna Wasilewska- emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista;
Aleksandra Baumgart- Instruktor Sekcji Instrukcyjno- Metodycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
po wysłuchaniu recytatorów Komisja przyznała nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:
Patryk Szymczak- SP Sławsk
Oliwia Wanot- SP Osiecza
Anna Michalak- SP Osiecza
Miłosz Krysiński- SP Grabienice

Wyróżnienia przyznano:
Klaudia Sabacińska- SP Osiecza
Julia Karmowska- SP Sławsk
Zuzanna Janicka- SP Osiecza
Wiktoria Janika- SP Grabienice

Każdy wyróżniony otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową, natomiast pozostali uczestniczy otrzymali dyplomy za udział w konkursie jak również drobne nagrody książkowe.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursach a nauczycielom, polonistom, wychowawcom za motywację i przygotowanie dzieci do konkursów.
    Po ogłoszeniu wyników najlepsi recytatorzy zaprezentowali zebranym gościom krótką część artystyczną.
    W dalszej części spotkania wszyscy przybyli zostali poproszeni o przejście do Izby Pamięci na kawę i ciasto.

 

Daria Kałasa
GBP w Rzgowie

 Galeria fotografii.