„Magia wierszy Juliana Tuwima”

Klasy IV - VI

 

  11 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy Rzgów odbył się kolejny konkurs recytatorski pt.: „Magia wierszy Juliana Tuwima”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV- VI Szkół Podstawowych Gminy Rzgów.

Czytaj więcej...


„Magia wierszy Juliana Tuwima”

Klasy I - III

 

Pod takim właśnie tytułem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie odbył się konkurs recytatorski dla dzieci klas I- III Szkół Podstawowych z Gminy Rzgów. W konkursie wzięło udział 28 uczniów wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz klasowych.

Dzieci pięknie recytowały wiersze prezentując swoje umiejętności, używając także różnych rekwizytów i wykorzystując swoje zdolności aktorskie.

Czytaj więcej...


Już po raz IV w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie spotkali się uczniowie klas III Szkół Podstawowych Gminy Rzgów biorący udział w konkursie „Pięknego Czytania”. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie i utrwalanie nawyków czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Zadanie konkursowe polegało na przeczytaniu fragmentu książki Grzegorza Kasdepke- „Co to znaczy” lub „Bon czy ton”.

Jury brało pod uwagę płynność, bezbłędność czytanego tekstu, wyrazistość, tempo oraz intonację i ogólne wrażenie artystyczne.

Czytaj więcej...

072134