REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ


    Czy jest coś ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym pokoleniom niż nasza rodzima tradycja? Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności.

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.
Współorganizatorem jest Urząd Gminy Rzgów oraz Dom Kultury w Kowalewku.

 

2. Celem konkursu jest :
• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
• stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia,
• rozbudzanie inwencji twórczej.


3. Uczestnicy konkursu:
Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy- mieszkańcy Gminy Rzgów.

 

4. Warunki udziału:
• uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne o wysokości całkowitej minimum 50 cm.
• technika wykonania: materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.
• zgłoszenie palmy w podanym terminie.

Praca musi być oznaczona metryczką zawierającą następujące informacje:
- imię i nazwisko autora pracy,
- nazwa szkoły, adres, klasa,
- imię i nazwisko opiekuna.
- telefon kontaktowy

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.04.2017 r. tj. niedziela w Domu Kultury w Kowalewku.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac oraz przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autorów na stronie internetowej biblioteki, gminy oraz w lokalnej prasie.

 

6. Ocena prac:
• Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.

 

7. Termin składania prac upływa w dniu 24.03.2017 r. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie oraz Filii w Sławsku.

 

8. Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie tel. (63) 241 90 15, 510 844 882, Filia w Sławsku (63)241 07 17.

                                                                

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.
Życzę powodzenia w twórczych działaniach!

Dorota Eltman- Dyrektor GBP w Rzgowie