Konkurs dla młodzieży na opowiadanie wigilijne

 

    Już niedługo Wigilia Świąt Bożego Narodzenia! W ten wyjątkowy wieczór łamiemy się opłatkiem w gronie rodzinnym i siadamy do wieczerzy wigilijnej. Zgodnie z piękną tradycją zostawiamy też dodatkowe wolne miejsce przy stole dla strudzonego wędrowca, nieznanego gościa, osoby potrzebującej, bo w ten wieczór nikt nie powinien być sam, głodny czy spragniony.

ORGANIZATOR: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZGOWIE

TEMAT OPOWIADANIA:

Zapraszamy dzieci i młodzież do napisania opowiadania pt: „To był naprawdę magiczny dzień….” To wszystko zależy od Was! Wykażcie się inwencją twórczą, zastosujcie narrację, dialogi i ciekawe opisy sytuacji oraz bohaterów opowiadania.

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla młodzieży z klas I-III gimnazjum. Prace będą oceniane w tych dwóch kategoriach wiekowych.

2. Opowiadanie może być napisane odręcznie (tylko czytelny rękopis będzie przyjęty do konkursu!) lub przepisane komputerowo.

3. Jeden autor może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.

4. Każdą pracę biorącą udział w konkursie należy opisać, podając: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy nauczyciela prowadzącego.

5. Pracę należy dostarczyć do 02 grudnia 2016 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie ( nr kont. 63 241 90 15) lub Filii w Sławsku ( nr kont. 63 241 07 17).

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 grudnia 2016r. w Domu Kultury w Kowalewku.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych biblioteki www.gbprzgow.pl, gminy www.gminarzgow.pl oraz podane do lokalnej prasy.

8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku  na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.

Dyrektor GBP w Rzgowie
Dorota Eltman