Seniorzy (osoby w wieku 60+) z gminy Rzgów rozpoczęli pierwsze z serii zajęć w ramach projektu KSS „Rozsmakowani w kulturze" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

    Pełni radości, chęci działania i ambicji przez najbliższe miesiące będą uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, które mają na celu wzrost uczestnictwa seniorów w lokalnej kulturze, pobudzenie zainteresowań twórczością kulturalną i nakierowanie na aktywny w niej udział oraz pozyskanie nowych umiejętności, wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej.
    Przeprowadzony warsztat integracyjno-rozwojowy stanowił energetyczną i zaskakującą rozgrzewkę „ożywienie" na początku przygody z projektem. Uczestnicy pobudzeni do kreatywnego działania, poznawali się nawzajem, odkrywali potencjały, rozmawiali i wymieniali doświadczeniami.
Zrealizowane ćwiczenia angażowały pracę wszystkimi zmysłami przy wykorzystaniu ruchu, dźwięku, obrazu. Uczestniczący pracowali wykorzystując ciało, emocje, słowa.


W rezultacie ćwiczeń grupy wypracowały Przepis na smaczną współpracę – kontrakt, który jest otwarty i gotowy do uzupełniania w zależności od potrzeb grup przy realizacji kolejnych zajęć
    Seniorzy podsumowując zajęcia, podzielili się towarzyszącymi wrażeniami i emocjami. Oto kila z nich: „czuję się po zajęciach lekko, radośnie", „te zajęcia to dla mnie prezent", „było energetycznie", „było fajnie", ciekawie", „to coś nowego", „twórcze działanie".
    Przed seniorami zajęcia wokalne, wycieczki do instytucji kultury, warsztaty rękodzieła artystycznego, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wiele atrakcji integrująco-aktywizujących.
    Projekt zwieńczy Festiwal Kultury Lokalnej zorganizowany w gminie Rzgów z udziałem mieszkańców gminy i innych zaproszonych gości podczas, którego uczestnicy zaprezentują przygotowane dzieła artystyczne, owoce kilkumiesięcznej pracy na zajęciach.

 

Joanna Kukulska
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Galeria fotografii.